Grička vještica: Tajna krvavog mosta 1

Grička vještica: Tajna krvavog mosta 1

10,00 

Glas da pod Krvavim mostom leži mrtav čovjek otvarao je vrata purgerskih kuća, budio gospodu na Kaptolu i dopro čak u spavaće odaje gričkih plemkinja. Bogatiji su ljudi slali svoje sluge, plemići iziđoše da vide što se dogodilo, zašto je u gradu nastala tolika graja i tko leži pod Krvavim mostom.

Napokon su se kod zida pojavila dva gradska čuvara s bakljama. Znatiželja poraste do vrhunca. Svatko je htio biti što bliže mrtvacu, da ga što bolje vidi. Čuvari su se približili s bakljama i osvijetlili ga. Sve su oči bile uprte u čovjeka što je ležao pod mostom. “Plemić je”, prošapću ljudi začuđeno.

Out of stock

Grička vještica nije jedan jedinstveni roman, nego ciklus romana od sedam svezaka. Uspjeh je tako živ da vlasnici tiskare, ne pitajući Mariju Jurić Zagorku, objavljuju na kraju romana da je to tek uvod i da će se uskoro pojaviti nastavak.