Grička vještica

Category: .

Grička vještica

Grička vještica nije jedan jedinstveni roman, nego ciklus romana od sedam svezaka. Prvi roman čuvenog ciklusa pod nazivom “Tajna krvavog mosta” počinje izlaziti 1912. godine u Malim novinama, a tiska se u svescima. Uspjeh je tako živ da vlasnici tiskare, ne pitajući Mariju Jurić Zagorku, objavljuju na kraju romana da je to tek uvod i da će se uskoro pojaviti nastavak.

Zapregnuta u taj pripovjedačko-novinarski jaram, autorica piše iz dana u dan, te objavljuje uoči I. svjetskog rata (1913.-1914.) “Kontesu Neru”, i “Malleus maleficarum”. Poslije rata u “Novostima” i “Večeri” ostale romane koji se ideološki i tematski nadovezuju na one spomenute: “Dvorska kamarilla”, “Suparnica Marije Terezije” i “Buntovnik na prijestolju”.

Paket sadrži sljedeće naslove:

Kontesa Nera, Grička vještica knjiga 1: SBN: 978-953-7770-79-2

Malleus Maleficarum, Grička vještica, knjiga 2, ISBN: 978-953-7770-80-8

Suparnica Marije Terezije 1, Grička vještica, knjiga 3: SBN: 978-953-7770-81-5

Suparnica Marije Terezije 2, Grička vještica, knjiga 4: ISBN: 978-953-7770-82-2

Dvorska kamarila, Grička vještica, knjiga 5: ISBN: 978-953-7770-83-9

Buntovnik na prijestolju, Grička vještica, knjiga 6: ISBN: 978-953-7770-84-6